Gedragstherapie

Voor gedragsadvies op maat!

Heeft uw problemen met uw hond? En wilt u daar een goede oplossing voor?
Schakel dan professionele hulp in!

Er wordt gezocht naar een oplossing die het beste past in de gezinssituatie van de hond.
Ik werk altijd met diervriendelijke methoden op een wijze die de hond begrijpt.
Als de hond niet snapt dat de baas iets anders wil dan kan hij ook niet luisteren.

Niet alleen de traditionele methodes ingezet, maar ook nieuwe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de BAT-methode van Grisha Stewart.
Soms kan het nodig zijn om de therapie te ondersteunen met medicatie, homeopathie of bach bloesem therapie.

Het ongewenste gedrag is alleen bij te sturen en te veranderen als de achterliggende oorzaak wordt achterhaald. De oorzaak van het probleemgedrag zit vaak in onverwachte hoek. Hierdoor kan de oplossing soms lastig te achterhalen zijn.

Daarom deskundige hulp!