Gedragstherapie

Voor gedragsadvies op maat!

Heeft uw problemen met uw hond? En wilt u daar een goede oplossing voor?
Schakel dan professionele hulp in!

Er wordt gezocht naar een oplossing die het beste past in de gezinssituatie van de hond.
Ik werk altijd met diervriendelijke methoden op een wijze die de hond begrijpt.
Als de hond niet snapt dat de baas iets anders wil dan kan hij ook niet luisteren.

Niet alleen de traditionele methodes kunnen worden ingezet, maar ook nieuwe ontwikkelingen. Voorop staat het welzijn van mens en dier.
Soms kan het nodig zijn om de therapie te ondersteunen met medicatie, homeopathie of bach bloesem therapie.

Het ongewenste gedrag is alleen bij te sturen en te veranderen als de achterliggende oorzaak wordt achterhaald. De oorzaak van het probleemgedrag zit vaak in onverwachte hoek. Hierdoor kan de oplossing soms lastig te achterhalen zijn. Daarom deskundige hulp!

Traject verlatingsangst en/of aanleren alleen zijn
Wij zijn gespecialiseerd in honden die niet of slecht alleen kunnen zijn. Honden die niet alleen kunnen zijn herken je doorgaans aan huilen, blaffen en dingen stuk maken wanneer ze alleen gelaten worden. Ook honden die ‘alleen de eerste paar minuten’ blaffen of huilen hebben vaak een vorm van verlatingsangst. Wanneer de standaard tips op internet onvoldoende of helemaal niet helpen komt een traject verlatingsangst in zicht.

Doel van het traject is de hond leren dat alleen zijn niet erg is en hun angst weg te nemen zodat ze zich prettiger voelen. Een traject verlatingsangst vraagt veel inzet van de eigenaar, er is zelden een pasklare oplossing die direct werkt. Het traject verlatingsangst begint met een intakegesprek van 30-45 minuten, in dit gesprek wordt uitgezocht of er sprake is van verlatingsangst of andere problematiek. De investering voor dit gesprek is 45 euro. Als er sprake is van verlatingsangst dan is investering voor de begeleiding hiervan per vier weken 397 euro.