Traject gedragstherapie

De intensiteit van de begeleiding waar men behoefte aan heeft is afhankelijk van diverse factoren. Bij complexe gedragsproblemen zal men behoefte hebben aan een aantal trainingssessies en persoonlijke begeleiding. Bij eenvoudige gedragsproblemen kan de gedegen intake en advies bij het eerste bezoek al genoeg uitkomst bieden om het probleem op te lossen.

Intake en Advies
Voor een goed advies is een gedegen intake noodzakelijk. Het gedragsconsult duurt tussen de anderhalf en twee uur. Tijdens het gedragsconsult kijk ik naar de interactie tussen u en uw hond en het gedrag van uw hond. Tijdens het gedragsconsult stel ik een (voorlopige) diagnose van het probleemgedrag van uw hond. Tevens krijgt u van mij advies hoe u het probleem kunt oplossen.
De investering voor de intake en advies bedragen 175 euro. Dit is inclusief reiskosten tot 30 km vanaf mijn woonplaats ’t Zandt GN.

Het gedragsconsult kan ook via beeldbellen plaatsvinden.

Behandelplan
Tijdens gedragsconsult krijgt u advies waar u het probleemgedrag mee kunt oplossen.
Bij gedragsproblemen is het belangrijk om een goede therapie in te zetten. Een gedegen behandelplan is dan een voorwaarde om de therapie te laten slagen.
Een goed behandelplan is een  geheel persoonlijk uitgewerkt behandelplan waar u mee aan de slag kunt om het probleem zo goed mogelijk op te lossen.  Een uitgewerkt behandelplan heeft voor u als groot voordeel dat u dit stapsgewijs kunt uitvoeren en ook indien nodig kunt gebruiken als naslagwerk.  Mocht u begeleiding nodig hebben bij de uitvoering van het behandelplan dan is dit altijd mogelijk.
De investering voor het uitwerken van het uitgebreide behandelplan bedraagt 75 euro

Persoonlijke begeleiding
Persoonlijke begeleiding bij de training van uw hond kan in bepaalde gevallen van grote toegevoegde waarde zijn om het ongewenste gedrag van uw hond te helpen ombuigen. Honden die blaffen of trekken aan de lijn, of moeite hebben om niet te reageren op mensen of andere dieren. Dan is de BAT / PET training hiervoor meestal de meest aangewezen training.

Inhoud blok BAT/ PET:
– gedragsintake
– 5 trainingssessies
– begeleiding via whatsapp, mail of facebook
– mogelijkheid tot extra trainingen gedurende het blok
– Duur 3 maanden

De investering voor BAT / PET bedragen per blok 475 euro. Dit is inclusief reiskosten tot 30 km vanaf mijn woonplaats ’t Zandt GN.

Tenslotte
Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden en de aard van het gedragsprobleem kunt u een keuze maken uit de geboden diensten. In het ene geval zal een gedragsconsult voldoende uitkomst bieden. In het andere geval zal men ook behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van het behandelplan. Elk probleem is immers weer anders en daarom zal ook de behoefte aan begeleiding bij elk probleem weer anders zijn.

Bij HTC Fivel is ons streven om maatwerk te leveren in alle diensten die wij leveren.