Traject gedragstherapie

– Gedragsconsult: Intake + Advies
– Schriftelijk behandelplan
– Persoonlijke begeleiding

De intensiteit van de begeleiding waar men behoefte aan heeft is afhankelijk van diverse factoren. Bij complexe gedragsproblemen zal men behoefte hebben aan een gedegen uitgeschreven behandelplan en persoonlijke begeleiding. Bij eenvoudige gedragsproblemen kan de gedegen intake en advies bij het eerste bezoek al genoeg uitkomst bieden om het probleem op te lossen.

Intake en Advies
Voor een goed advies is een gedegen intake noodzakelijk. Het gedragsconsult duurt tussen de anderhalf en twee uur. Tijdens het gedragsconsult kijk ik naar de interactie tussen u en uw hond en het gedrag van uw hond. Tijdens het gedragsconsult stel ik een (voorlopige) diagnose van het probleemgedrag van uw hond. Tevens krijgt u van mij advies hoe u het probleem kunt oplossen. U krijgt van mij een verslag van het consult met de aanbevelingen en adviezen op schrift.

Behandelplan
Tijdens gedragsconsult krijgt u advies waar u het probleemgedrag mee kunt oplossen.
Bij gedragsproblemen is het belangrijk om een goede therapie in te zetten. Een gedegen behandelplan is dan een voorwaarde om de therapie te laten slagen.
Een goed behandelplan is een  geheel persoonlijk uitgewerkt behandelplan waar u mee aan de slag kunt om het probleem zo goed mogelijk op te lossen.  Een uitgewerkt behandelplan heeft voor u als groot voordeel dat u dit stapsgewijs kunt uitvoeren en ook indien nodig kunt gebruiken als naslagwerk.  Mocht u begeleiding nodig hebben bij de uitvoering van het behandelplan dan is dit altijd mogelijk.

Persoonlijke begeleiding
Persoonlijke begeleiding bij de training van uw hond. In bepaalde gevallen kan het van grote toegevoegde waarde zijn om begeleiding te krijgen bij de uitvoering van het behandelplan.
Als u zelf geen tijd heeft om het behandelplan uit te voeren is het afhankelijk van het gedragsprobleem van uw hond ook mogelijk om uw hond voor u te trainen.

Tenslotte
Afhankelijk van uw eigen mogelijkheden en de aard van het gedragsprobleem kunt u een keuze maken uit de geboden diensten. In het ene geval zal een gedragsconsult voldoende uitkomst bieden. In het andere geval zal men ook behoefte hebben aan persoonlijke begeleiding bij de uitvoering van het behandelplan. Elk probleem is immers weer anders en daarom zal ook de behoefte aan begeleiding bij elk probleem weer anders zijn.

Bij HTC Fivel is ons streven om maatwerk te leveren in alle diensten die wij leveren.