Lezingen/ Workshops

Er worden met enige regelmaat workshops, lezingen en theorieavonden georganiseerd.

Deze zijn toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Men kan zich aanmelden via het aanmeldformulier

De tijden waarop ze gegeven worden en de kosten die aan deelname verbonden zijn staan op de pagina van de desbetreffende activiteit vermeld.